Sunday, December 5, 2010

Taklimat SPMa di Penview Hotel | 29-30 Disember 2010

Bengkel Standard Pendidikan Mara (SPMa) telah diadakan di Penview Hotel pada 29 hingga 30 November 2010. Setiap GM diwakili oleh seorang Tenaga Pengajar bersama Pengurus kecuali GM Zon Utara yang hanya diwakili oleh Pengurus disebabkan Lawatan Verifikasi GCPA.

Dalam bengkel 2 hari tersebut, proses penilaian kendiri SPMa telah diterangkan dengan terperinci dan simulasi penilaian dibuat di akhir sesi.

Melalui penilaian kendiri ini, setiap IPMa (Institut Pendidikan MARA), akan mengikut standard yang sama dalam usaha menaiktaraf mutu dan kualiti pendidikan MARA.

GIATMARA sendiri kini dalam proses melangkah maju ke hadapan dan diharapkan Penilaian SPMa ini dapat dijadikan sebagai pemacu dan "benchmark" kepada taraf yang lebih tinggi di masa akan datang.


Rangkuman Foto Sepanjang Bengkel SPMa


0 komen:

Post a Comment